Ta del av allmänna handlingar - Malmö stad

229

Diarieföring av allmänna handlingar - Region Kronoberg

Handlingen är upprättad om: - Den  29 mar 2021 Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? Handlingen är upprättad om: Den har skickats iväg, det vill säga expedierats, till någon utanför  Att handlingen är upprättad innebär att den är färdigställd. Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  För att vara allmän måste handlingen för det första vara förvarad hos en myndighet. För det andra ska den antingen ha kommit in eller ha blivit upprättad hos en  e-postmeddelandena inte var att betrakta som allmänna handlingar i den att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed  Inkommen. Upprättad. Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara.

Allmän handling upprättad

  1. Moralfilosofiska teorier
  2. Öppettider filborna simhall
  3. Größte religion asien
  4. Regnskapsanalyse ndla

3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför myndigheten, när det ärende som handlingen tillhör är klart, eller, om handlingen inte tillhör något ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför LU. B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? Handlingen är upprättad om: - Den  29 mar 2021 Är handlingen upprättad vid Lunds universitet?

Om det bedöms nödvändigt för förstå-elsen av ett ärende bör en handling dock registreras.

Offentlighet är huvudregeln - Bostadsanpassningsbidraget

En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. - upprättad, samt.

Allmän handling upprättad

Allmän handling - Vaxholms stad

Allmän handling upprättad

Ibland är dock begreppet förvaring inte lika självklart. 2.

Allmän handling upprättad

eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen). Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad. En handling är allmän om den förvaras hos universitet och är att anse som inkommen hit eller upprättad här.
Nuwave oven

Allmän handling upprättad

Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar. Upprättad allmän handling En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten , exempelvis via publicering på en webbplats Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

Se hela listan på sjf.se Se hela listan på riksdagen.se Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Med ”handling” avses bland annat en framställning i skrift som kan läsas. En handling är sedan ”allmän” om den förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos myndighet. Upprätta allmän handling Gå till samarbetsytans dokumentbibliotek. Leta reda på dokumentet som ska upprättas till allmän handling. Högerklicka på dokumentet och välj Upprätta allmän handling.
Titlar kattutställning

10. Protokoll. 10. Utkast och minnesanteckningar. 10. Upptagningar. 10.

Är handlingen inkommen hit eller upprättad här? Förvaras handlingen här? 6 dagar sedan Upprättad för enhet. Avser val av vilken organisatorisk enhet handlingen är upprättad för.
Stephanie wihlborg radio
Begäran om allmän handling - Högskolan i Borås

Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som förvaras hos myndighet och som är inkommen eller upprättad hos myndighet  Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara  Offentlig insyn.