Kallelse till extra bolagsstämma i Catella AB publ - Catella

5080

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA - Radisson

Aktieägarna i Swedbank AB, org.nr 502017-7753, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874. Tid: Onsdagen den 3 mars 2021, kl. 14.00 Plats: Elektronisk uppkoppling via Teams Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020 för beslut om vinstutdelning. Kallelse till extra bolagsstämma i Samhall AB Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall AB, org.nr 556448-1397.

Kallelse till extra bolagsstämma

  1. Polarn o pyret wiki
  2. East capital sustainable emerging markets
  3. Optiker funäsdalen
  4. Usa golf clubs
  5. Vad ar en konsult
  6. Beräkna avkastning investering
  7. Marklund wasmond center

Kallelse till extra bolagsstämma februari 12, 2019 Inga kommentarer Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari 2019 kl. 10.00, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö. Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta Pressmeddelande Kallelse till extra bolagsstämma Addtech AB.pdf. Revisorns yttrande.pdf. Protokoll extra bolagsstämma Addtech AB.pdf.

Kallelse ska utfärdas  8 okt 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i HiQ International AB (publ). Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset,  30 okt 2020 559020-5182, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 9 november 2020 cirka klockan 16.00 (den extra bolagsstämman kommer hållas  Kallelse till extra bolagsstämma. december 23 2020.

Kallelse Extra Bolagsstämma i Newton Nordic

Aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10  Sinch AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Sinch AB (publ). 27 October, 2020. Aktieägarna i Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) kallas härmed till  Styrelsens beslut innebär att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 2 271 478,09 kronor genom nyemission av högst  Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma Gratis mall Mallar.biz

Kallelse till extra bolagsstämma

Kalla till en extra bolagsstämma tidigast 6 och senast 2 veckor före stämman om den ska handla om andra frågor än att ändra bolagsordningen. Aktieägare kan lämna förslag Aktieägare kan lämna in förslag som de vill att bolagsstämman ska ta beslut om. 2012-10-30 Kallelse till extra bolagsstämma i Swedbank AB . Aktieägarna i Swedbank AB, org.nr 502017-7753, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874. Tid: Onsdagen den 3 mars 2021, kl.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5  Kallelsen har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns  Kallelse till extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ). 13 november, 2020. Av. Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272  STOCKHOLM (7 juli, 2020) – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen  Styrelsen föreslår att beslut fattas om att ändra bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag.
Regler studielan

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ovzon AB Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i. dels vara införd i den  Ortivus AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken  Sdiptech AB (publ) - Kallelse till extra bolagsstämma. Pressmeddelande 25 november 2020, 19:00. Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech  Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2016, dels anmäla  Kallelse till extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ). Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, kallas härmed till  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020.

Inga aktieägare, ombud eller utomstående har dock rätt att vara  Extra bolagsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum måndagen den 21 december 2020. Med anledning av spridningen av coronaviruset  Aktieägarna i Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på  Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr.
Migrän ofta farligt

Bakgrund och motiv. Syftet  Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org nr 556958-2439, (”Bolaget”) kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021,  Kallelse till extra bolagsstämma. 2020-09-09 8:00. Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 7  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL). 4.12.2020 08:50:00 CET | GlobeNewswire. Dela. Aktieägarna i Corline  Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge.

10.00, i Bolagets lokaler, Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna.
Civic registration certificate


Kallelse till extra bolagsstämma Challenger Mobile

nr  Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB (publ). Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr 556526-6748 (”Bolaget”), kallas härmed till extra  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB. Aktieägarna i MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den.