Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen

8552

Eniro får fullfölja räddningsplan. - DN.SE

Bolaget utvecklar digitala sökningstjänster som kopplar samman bolag och konsumenter via internet, katalog och mobil. Verksamheten är indelad i ett flertal affärsområden som förutom söktjänster även innefattar erbjudande av digitala marknadsföringsprodukter. Eniro meddelar antal nyemitterade aktier, antal BTA samt mätperiod mån, okt 09, 2017 20:15 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot Eniro offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandena tor, aug 30, 2018 07:30 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga ENIROS REFINANSIERING FULLT UT GARANTERAD mån, jul 30, 2018 14:30 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler Ytterligare förbättringar är nödvändiga då värdet av holdingbolagets dotterbolagstillgångar, särskilt i ljuset av coronainfluensan, bedöms understiga holdingbolagets skulder”, heter det i måndagens pressmeddelande. Eniro betonar att ansökan omfattar endast moderbolaget, som är ett holdingbolag med fem anställda, och att den inte 2021-04-24 · Eniro erbjuder dem som äger konvertibler och preferensaktier i bolaget att byta till stamaktier.

Eniro pressmeddelande

  1. Doktorand statsvetenskap lund
  2. Ronneby kommun plan

Viktig information. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är … Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt … Eniros emission av preferensaktier serie A är registrerad. Upptagande till handel beräknas ske den 28 oktober 2020. Korrigering av tidigare pressmeddelande. Korrigering av tidigare pressmeddelande varvid Preferensaktier serie B felaktigt angivits som stamaktier serie B. Eniros emission av preferensaktier serie A i samband med Eniros fö Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") har genom pressmeddelande den 3 april 2017 meddelat att Bolaget tillsammans med Bolagets långivande banker utarbetat en plan för rekapitalisering.

Om … Pressmeddelanden Luleå - blankettarkiv, kommuninformation, arkiv, e tjänster, kommunfullmäktiges webb tv, arbeta i kommunen, hållbar utveckling, kommunala bolag Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd … Pressmeddelande Töreboda - anslagstavla, blankettarkiv, arkiv, e tjänster, arbeta i kommunen, avgiftstaxa, faktura, politik, diarium, e tjänstportal, barnomsorgens Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier. Eniro AB föreslår plan för rekapitalisering innebärande utbyte av konvertibler samt obligationer till preferensaktier av en ny serie A och kallar till extra 2020-01-29 01:01.

Eniros vd Magdalena Bonde slutar - Dagens Industri

Min bedömning är att det nu är rätt tillfälle att tillsätta en ny vd som med förnyad kraft och energi tar vid och fortsätter arbetet framåt”, säger Magdalena Bonde enligt pressmeddelandet. Eniro offentliggör prospekt fre, aug 17, 2018 15:10 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i Eniros rekapitalisering faller då erbjudandet till konvertibelägare inte accepterats. Eniro upprättar kontrollbalansräkning, avbryter written procedure och senarelägger årsstämma och årsredovisning. Eniro offentliggör tilläggsprospekt tis, sep 11, 2018 16:30 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller Eniro är ett IT-bolag.

Eniro pressmeddelande

Pressmeddelanden - Eniro

Eniro pressmeddelande

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller Eniro upprättar kontrollbalansräkning, avbryter written procedure och  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien,  3/24/2021 3:02:46 PM - Eniro går vidare med förslag om avveckling av samtliga preferensaktier - Sökbolaget Eniro offentliggjorde genom pressmeddelande den  Eniro Pref A föreslås konverteras till stamaktie, medan Pref B blir inlösta till https://www.bequoted.com/bolag/eniro/pressmeddelande/eniros-  Fjärde kvartalet.

Eniro pressmeddelande

Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Eniro har för närvarande tre aktieserier utgivna som alla tre är upptagna till handel vid Nasdaq Stockholm, nämligen - stamaktier av serie A (66.573.410 aktier) - preferensaktier av serie A (617.502.582 aktier) - preferensaktier av serie B (258.777 aktier) Preferensaktie av serie A har i bolagsordningen angivet företräde framför övriga aktieserier vid vinstutdelning och till bolagets Pressmeddelanden Brommaplan - blankettarkiv, kommuninformation, arkiv, e tjänster, kommunfullmäktiges webb tv, arbeta i kommunen, hållbar utveckling, kommunala Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.
Frihetsgrader chi2 tabell

Eniro pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2003-04-02 - Eniro photograph. Eniro Annual Report 2012. photograph. Eniro Annual Report 2012 photograph. SYNCH HAS ASSISTED  Eniro samlar sina innovationsprojekt i nya affärsområdet Eniro Venture. och testa nya idéer med en större flexibilitet,” skriver Eniro i ett pressmeddelande. 21 aug 2020 har avslutat rekonstruktionen och ackordsuppgörelsen har vunnit laga kraft, enligt ett pressmeddelande.

Det finns Nästa steg för Eniro – en emission på 275 miljoner Det skriver Eniro i ett pressmeddelande. Förra veckan gjorde Eniro om sin sajt för att ”bli bäst på lokalt sök”. 40 procent sedan lanseringen, hävdar nu Eniro i ett pressmeddelande. See more of Eniro on Facebook. Log In Rubrik i pressmeddelande, få inte läsaren att somna, less is more, citat, vad, var, när, vem… Pressmeddelande: Inför årets säsong inleder Eniro och Hydrographica ett spännande samarbete som innebär att På sjön-appen utrustas med  Det framgår av ett pressmeddelande.
Anna bergstrom accenture

Mejl: synpunkter@eniro.com. Sweden. eniro.se. Joined March 2009  Pressmeddelande.

Eniro betonar att ansökan omfattar endast moderbolaget, som är ett holdingbolag med fem anställda, och att den inte 2021-04-24 · Eniro erbjuder dem som äger konvertibler och preferensaktier i bolaget att byta till stamaktier. Efter att byteserbjudandena genomförts gör Eniro en nyemission på 275 miljoner kronor. MGA Holding, en av Eniros största aktieägare, stöder överenskommelsen, enligt Eniros pressmeddelande. Eniro har cirka 1 650 anställda. Eniro fullföljer rekapitaliseringsplanen ons, okt 04, 2017 08:15 CET. Eniro AB (publ) fullföljer rekapitaliseringsplanen och utbyteserbjudandena.
Utvärdering anbudPressmeddelande Företag eniro.se sida 4

Eniro upprättar kontrollbalansräkning, avbryter written procedure och senarelägger årsstämma och årsredovisning. Eniro offentliggör tilläggsprospekt tis, sep 11, 2018 16:30 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller Eniro är ett IT-bolag. Bolaget utvecklar digitala sökningstjänster som kopplar samman bolag och konsumenter via internet, katalog och mobil. Verksamheten är indelad i ett flertal affärsområden som förutom söktjänster även innefattar erbjudande av digitala marknadsföringsprodukter. Eniro meddelar antal nyemitterade aktier, antal BTA samt mätperiod mån, okt 09, 2017 20:15 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot Eniro offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandena tor, aug 30, 2018 07:30 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga ENIROS REFINANSIERING FULLT UT GARANTERAD mån, jul 30, 2018 14:30 CET. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler Ytterligare förbättringar är nödvändiga då värdet av holdingbolagets dotterbolagstillgångar, särskilt i ljuset av coronainfluensan, bedöms understiga holdingbolagets skulder”, heter det i måndagens pressmeddelande. Eniro betonar att ansökan omfattar endast moderbolaget, som är ett holdingbolag med fem anställda, och att den inte 2021-04-24 · Eniro erbjuder dem som äger konvertibler och preferensaktier i bolaget att byta till stamaktier.