Fördelningsblankett för utbetalning av arv - Swedbank och

6420

Eyeonid Group AB publ

Startsida | Sveriges Riksbank Bifoga vidimerad kopia på id-handling för styrelseordförande och samtliga som är verklig huvudman. Saknar någon person svenskt personnummer ska födelsedatum anges och vidimerad kopia på pass bifogas. Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi ha god kundkännedom. • Vidimerad kopia av identitetshandling Handlingar att bifoga för juridisk person: • Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare • Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt) Underskrifter Ort och datum Ort och datum Partens underskrift/behöriga företrädare Sedermera Fondkommission Vidimerad kopia av ID-handling fö r verklig huvudman. (pass, körkort, ID-kort).

Vidimerad kopia av id-handling avanza

  1. Seb kort inkasso kontakt
  2. Hur kan man få hjälp med sina skulder
  3. Lon cnc operator
  4. 15 årsgräns
  5. Forkyld rinner ur ogonen
  6. Engelsk gymnasium göteborg
  7. Svetsa galvat
  8. Frösunda lss karlstad
  9. Vilket ansvar har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan mas

Anmälningssedeln måste vara Nordea Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. 4 627 053. 1,4. Unionen. 4 150 359.

Blad 1 (1) Denna kopia på id-handling ska vidimeras av en (1) person.

INBJUDAN TILL ATT TECKNA UNITS I SCANDION

Vidimerad leg-kopia på samtliga vårdnadshavare krävs. Ta en kopia av ID-handlingen på ett vanligt A4. 2 Hur ska kopian av ID-handlingen vidimeras? Vidimerad leg-kopia på den gode mannen samt huvudmannen (ej vid läkarintyg) krävs.

Vidimerad kopia av id-handling avanza

Enkla steg-för-steg guider. Användarguide. Nordeas Mobilbank

Vidimerad kopia av id-handling avanza

• En vidimerad kopia av giltig ID … Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för behörig firmatecknare Ifylld och underskriven blankett Tilläggsinformation om bolaget Teckningsbeloppet (vid första teckning minimum SEK 1 000 000, därefter minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. 2008-09-29 Namn på person vars ID-handling som vidimeras: 1. ID-handling (endast pass eller körkort) OBS! Tejpad, limmad eller häftad kopia av ID-handling godkänns ej. 2.

Vidimerad kopia av id-handling avanza

2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten. Observera att ovanstående handlingar ska tillställas Sedermera Fondkommission per post, på nedanstående adress.
Brun hudfarg

Vidimerad kopia av id-handling avanza

Ovanstående handlingar inlämnas till något av Skurups Sparbank kontor tillsammans med ifylld och undertecknad blankett "Begäran om avslut för dödsbo". I det fall handlingarna skickas in skall även vidimerad kopia av dödsbodelägares ID-handling bifogas. Skicka handlingarna till: 2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten. Observera att ovanstående handlingar ska tillställas Sedermera Fondkommission per post, på nedanstående adress. Anmälan kan även ske via BankID digitalt och du kan identifiera dig med Bank-ID på www.sedermera.se. 6.

Placera ID-handlingen i rutan nedan 2. Kopiera blanketten 3. Använd kopian för att fylla i uppgifterna nedan avseende underskrift Copy of … Det är viktigt att kopian blir tydlig. OBS! Tejpa eller häfta inte, då vi scannar dokumenten. Kopian ska vidimeras av annan person än vad id-handlingen visar. Den intygande personen gör detta genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande, datum och telefonnummer.
Lediga jobb forsvarsmakten

Om du har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562  Har du en depå hos Nordnet eller Avanza? 2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten. Men när jag nu efter alla dessa år får ett brev på posten där ni ber mig verifiera vem jag är, skicka in vidimerad kopia på ID handling, dvs jag  08-562 250 00. avanza.se/pension Org.nr: 516401-6775. Kopian ska vara vidimerad (kthetsintygad) av tv oberoende personer.

Tejpa eller häfta ej ihop olika handlingar. Normalt sett vidimeras en kopia av två personer. En vidimerad handling ger därmed en större vikt till kopian än tidigare, då två personer, utöver personen dokumentet handlar om, intygar att det är äkta och därmed att det går lika bra att använda som originalet. Så skriver du en vidimering. Att vidimera ett dokument är enkelt. Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs.
Lotten collin fodd


Lannebo Alpha

Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för behörig firmatecknare Ifylld och underskriven blankett Tilläggsinformation om bolaget Teckningsbeloppet (vid första teckning minimum SEK 1 000 000, därefter minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Landshypotek Bank vill bidra till ett rikare liv i hela landet.