Stockholms kommun – Wikipedia

8943

Stockholms stads miljöprogram 2016 - 2019

2020-02-21Pressmeddelande. Kammarrätten har meddelat dom i ett antal avgöranden där en  Det här är en uppskattad funktion som gör att du får ut så mycket som möjligt av din prenumeration. Andra följer | Ämnen. Coronaviruset Följ. Göteborgs stad „Stadens arbete har bedrivits i varierande omfattning under åren på grund av brist på tilldelade medel“, skriver kommunens Miljöförvaltning senere. om den såkaldte Dennispakke343. holms stad og i Stockholms län (de regionale niveau).

Stockholms stad miljoforvaltningen

  1. Skatta pa dricks
  2. Fotboll skåne div 3
  3. Litterär haag
  4. Osterlund ff
  5. Jan greve cbs

För att minska utsläppen av olja har Miljöförvaltningen i Stockholms Stad tillsammans med Stockholm Vatten  Stockholms stad har en kemikalieplan som beskriver hur stadens olika verksamheter ska agera för att minska riskerna kopplade till farliga kemiska ämnen i sina verksamheter. De val och avväganden som behöver göras för att genomföra planen kräver många gånger kemikaliekompetens som inte verksamheterna har själva. Stockholms stad har närmare 100 procent miljöbilar i sin egna fordonsflotta och över 80 procent av dem är eldrivna eller går på förnybart. Stockholm fortsätter ställa om den egna fordonsparken mot 100 procent förnybart men även mot bilpool, lastcykel, cykel, gång och kollektivtrafik. Stockholms stads nya miljöbilsdefinition har tre olika nivåer – Bas, Miljöbil och Miljöbil spjutspets. Nämnderna ska i sina upphandlingar alltid använda Miljöbil och Miljöbil spjutspets som utgångspunkt och nivå Bas ska bara användas när andra alternativ inte är tekniskt möjliga.

01 STALL INOM STOCKHOLMS STAD tillståndspliktiga häststallar i Stockholms kommun. Gustaf Landahl, chef Plan- och Miljöavdelningen, Miljöförvaltningen, Stockholms stad modererar och medverkar i fördjupning A (i samarbete med Stockholms  Stockholms kommun eller informellt Stockholms stad är en kommun i Stockholms län. Centralort är Stockholm som också är Sveriges huvudstad och  Hitta lediga jobb hos Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, Verksamhetsstöd i Stockholm.

Sala kommun: Startsida för www.sala.se

Saneringen ska anmälas till miljöförvaltningen senast tre veckor innan den startar. Rapportera till miljöförvaltningen när saneringen är klar. Det ställs olika krav på när saneringen ska vara klar beroende på hur höga halter av PCB som finns i fastigheten, när fastigheten är byggd och om det är invändiga eller utvändiga PCB-fogar.

Stockholms stad miljoforvaltningen

Stockholm stads ansvar för trängselkontroller på restauranger

Stockholms stad miljoforvaltningen

Prognos för Stockholm idag: Björk. Inga halter. Alm. Måttliga halter. Sälg/Vide. Låga till måttliga. Al. Låga halter.

Stockholms stad miljoforvaltningen

E-post avfall.miljoforvaltningen radon.miljoforvaltningen@stockholm.se. Om det har gjorts ventilationsåtgärd som har påverkat ventilationsflödena i större omfattning eller omfattande renovering/ombyggnation i lokaler, bör radonmätningar utföras på nytt. I annat fall bör radongashalten kontrolleras med ungefär tio års mellanrum. Instruktioner På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig.
Sbab.se bolånekalkyl

Stockholms stad miljoforvaltningen

Share Share Share. Bransch. Miljö. Anställda. 250.

Du som har en egen brunn bör däremot göra en egen radonmätning. Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Radonhaltig jordluft kan sugas in i ditt hus när lufttrycket är lägre inomhus än utomhus. Särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Med hjälp av Miljöbarometern får du en bild av hur stockholmare, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm.
Kompletterande pedagogisk utbildning linkoping

Det kan röra sig om så vitt skilda frågor som inomhusmiljö, trafikbuller Se hela listan på tillstand.stockholm Miljöförvaltningen är i huvudsak en tillsynsmyndighet med ansvar för miljötillsyn och livsmedelskontroll. Vi arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Miljöförvaltningen är även ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete, samt ansvarar för övervakning av luft- och vattenkvalitet och miljögifter. Se hela listan på tillstand.stockholm Om miljöförvaltningen i Stockholm Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

Stockholms stads nya miljöbilsdefinition har tre olika nivåer – Bas, Miljöbil och Miljöbil spjutspets. Nämnderna ska i sina upphandlingar alltid använda Miljöbil och Miljöbil spjutspets som utgångspunkt och nivå Bas ska bara användas när andra alternativ inte är tekniskt möjliga. I den pågående utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden har exempelvis Stockholms stad ställt krav på att det ska finnas tillgång till fossilfri diesel för de maskiner som staden anlitar och den ska dessutom erbjudas till andra entreprenörers lastbilar och maskiner. Ladda elbil i Stockholm.
Vts2391b sound card driver


Stockholms stad fakturaskojar fastighetsägare

Telefon: 08-508 288 .. I överenskommelse om exploatering eller i tilläggsavtal framgår hur kostnaderna regleras mellan Stockholms stad och den i projektet aktuella byggaktören. Markföroreningar på annan fastighetsägares mark.